"הפלה ופלא" – בעקבות ת"א (קריות) 62451-11-15 קיס נ' גאטו – קפה מסעדה בע"מ