"שלוש מילים" – בעקבות בג"ץ 6761/19 אבו דיאק נ' שר הביטחון