״המשפט״ ברשת: זכויות אדם

"המשפט" ברשת: זכויות אדם" הוא כתב עת משפטי מקוון המשותף לכתב העת "המשפט" ולקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא. כתב העת מתמקד בכתיבה אקדמית על זכויות אדם, בדיסציפלינות שונות.

מבזקי הארות פסיקה

פורום "מבזקי הארות פסיקה" הוא חלק מכתב העת המקוון "המשפט" ברשת: זכויות אדם. מטרתו היא ליצור במה שבה יפורסמו פסקי דין חדשים העוסקים בשדה זכויות האדם ומעלים סוגיות משמעותיות, ועליהם יכתבו תגובות ראשוניות.

פסקי דין בעברית יפורסמו במלואם, ולפסקי דין זרים יצורף תמצית של הפסיקה. מערכת כתב העת תפנה למשפטניות ומשפטנים שהנושא שעמד להכרעה השיפוטית מצוי בתחום העיסוק ו/או המחקר שלהם ותזמינם לכתוב תגובה המאירה את הסוגיות המרכזיות שעלו בהכרעה ומעריכה את טיב ההכרעה.

נשמח לקבל מקהילת פעילי זכויות האדם הצעות לפרסום פסקי דין שראויים לתשומת לב כאמור, כמו גם הצעות למגיבים לכתובת המייל שלנו.

עורכת ראשית: פרופ' ארנה בן-נפתלי

עורכים: עו"ד אור סדן ועו"ד אלעד שרעבי

* כל המבזקים מתפרסמים בנבו


הכנסת אורחים – גיליונות מקוונים

 

פרסום גיליון מקוון הוא פלטפורמה לקידום שיח זכויות האדם בישראל בנושאים מרכזיים העולים על סדר היום. פרסום באופן זה מאפשר הן את הגברת הנגישות למידע והן את עיבוי הדיון בנושא זכויות אדם בקרב משפטנים ושאינם משפטנים, פעילי זכויות אדם וקהל מתעניין ומעוניין נוסף.

השימוש ברשת כפלטפורמה להנגשת המידע, מאפשר פרסום מהיר יותר של מאמרים, מסות וטקסטים אחרים, וממילא יוצר תנאי אפשור נוחים לקידום שיח עיוני, מקצועי וציבורי בנושאי זכויות אדם שהוא גם עדכני וגם מעמיק.