יום זכויות האדם 2012

יום זכויות האדם הבין-לאומי מצוין בכל שנה ביום ה-10 בדצמבר. ביום זה, התקבלה ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות אדם באו"ם, בשנת 1948.

כחלק מהמנדט שניתן לקתדרה, בחרה היא להוקיר את היום הזה ולעודד שיח בו, ואף יצירה.

בשנת 2012 יצאה הקתדרה ב"קול קורא" לסטודנטים בבית הספר למשפטים שמכללה למינהל, וזאת כדי שאלה יכתבו טקסט קצר – חמשיר – העונה בשאלה מדוע גם בשנת 2012 "מדוע יש חשיבות לציון יום זכויות האדם הבינלאומי בישראל, 2012".

את הטקסט הזוכה, בפרס של 1000 ₪, בחרה ועדה בראשותה של מופקדת הקתדרה, פרופ' ארנה בן-נפתלי; ראש מערך ההצטיינות דאז, ד"ר שמוליק בכר ומנהלת המערך הקליני של בית הספר למשפטים, ד"ר רותי לזר. המקומות השני והשלישי זכו למענק בגובה 300 ₪ ו-200 ₪ בהתאמה.

לוועדה נשלחו כחמישים טקסטים.

את הטקסט שזכה במקום הראשון כתבה הסטודנטית אלה שחם; במקום השני נבחר הטקסט שכתבה הסטודנטית עדי לוי, ובמקום השלישי הסטודנטית ענבר בראל.

מוזמנים לעיין בקטעים הזוכים, וכן בנוספים שצוינו לשבח על ידי הוועדה.