הקתדרה לזכויות אדם תומכת במחקר העוסק בזכויות אדם. נכון לשנת 2014-2013, תומכת הקתדרה במספר חוקרים, בקבוצת מחקר ובנסוף מפעילה שתי קבוצות המחקר המורכבות מסטודנטים הלומדים בביה"ס למשפטים ע"ש חיים שטריקס.