"שאלת המפתח" – בעקבות תא"ם 33402-07-20 כוכה נ' עמיאל