עו"ד בשיחה על הדרך

ראיונות עם עורכי ועורכות הדין שהובילו את מאבקי זכויות האדם בישראל

אודות הפרויקט

"עו"ד בשיחה על הדרך" מציג שיחות מצולמות עם עורכי הדין ועורכות הדין שלקחו חלק במאבקי זכויות האדם הגדולים בישראל. בשיחות המוצגות כאן תוכלו לשמוע על המניעים שהובילו אותם לעולם המשפט בכלל ולתחום זכויות האדם בפרט, על התיקים המרכזיים שבהם טיפלו, על הלקוחות שהותירו בהם חותם, על מחשבותיהם לגבי ההליכים ועוד. פרקליטים אלה הם שחקנים מרכזים בעולם זכויות האדם של המשפט הישראלי ונטלו חלק באירועים מכוננים שלו.  

הראיונות והמחקר שקדם להם נערכו על ידי עמיתי ועמיתות הקתדרה שלקחו חלק בתכנית "תקנה" (תכנית ה-LL.M של הקתדרה). את הקבוצות הנחו פרופ' ארנה בן-נפתלי וד"ר נעמי לבנקרון.הראיונות המצולמים בחלק זה ערוכים, ובאתר תוכלו למצוא הן את הראיון המלא והן את החומרים המשפטיים הרלוונטיים.