פרקליטיו של אדם

תיעוד בכתב ובעל-פה הוא כלי מחקר רב ערך בתחומי מחקר שונים. הוא מהווה חלק מפסיפס של עדויות המסייעות לחוקרים לשחזר את העבר, מנקודת מבטם של מושאי המחקר.

"פרקליטיו של האדם" עוסק בשני סוגים של שמירת זיכרון הנוגע לפעילותם של מי שמגנים על זכויות, עורכי דין מן הפרקטיקה העומלים על קידום שיח זכויות האדם ועל הגנה על זכויות אדם:

הסוג הראשון עיקרו שיחות עם עורכות ועורכי דין, שהובילו את שיח זכויות האדם בישראל ולקחו חלק במאבקים משפטיים מרכזיים. והסוג השני הוא כתיבה על עורכות ועורכי דין שלוקחים או לקחו חלק פעיל במאבקים מסוימים, והמהווים מודל להשראה עבור משפטנים צעירים.  "פרקליטיו של האדם" כולל שני "פורומים". האחד, "עו"ד בשיחה על הדרך" והאחר "גדולה בקטנה":

א. "עו"ד בשיחה על הדרך" – מוסיף נדבך חשוב, וכזה שנעדר עד היום בשיח הישראלי ובמחקר על המשפט הישראלי: שיחות עם משפטניות/ים מן השורה הראשונה אודות הדרך שעשו בהגנה על זכויות אדם: המניעים שהובילו אותם לעולם המשפט בכלל ולתחום זכויות האדם בפרט, התיקים המרכזיים שבהם טיפלו, הלקוחות שהותירו בהם חותם, מחשבותיהם בעבר ובדיעבד לגביהם ועוד. פרקליטים אלה הם שחקנים מרכזיים בעולם זכויות האדם של המשפט הישראלי ונטלו חלק באירועים מכוננים שלו. הראיונות מתקיימים על ידי עמיתות ועמיתי הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא בתכנית תקנה, לאחר מחקר, הכנת שאלון ודיונים.

ב. "גדוּלה בקטנה" – טקסט קצר על עו"ד מעורר/ת השראה שפעל או פועל לקידום זכויות אדם בארץ או בעולם, ונבחר/ה על ידי עמית/ת תכנית תקנה.