"תקנה" – חזון

למילה "תקנה" בעברית שתי משמעויות: משמעות צרה של הוראת חוק ומשמעות תרבותית רחבה של תיקון עוול או קלקול חברתי. שתי המשמעויות כרוכות זו בזו במובן זה שמבחינה נורמטיבית המשפט, דרך פעולה מכוונת של סוכניו, המשפטנים והפרקליטים, פועל בדרכי שלום לתיקון עוול וחוסר צדק.

"תקנה" היא תכנית אקדמית המיועדת לאפשר לסטודנטים/ות מעולים/ות לתואר שני במשפטים להפוך את המחויבות האישית שלהם ל"תיקון עולם", להפיכת העולם למקום טוב יותר, לפרקטיקה משפטית המשרתת את האינטרס הציבורי בקידום צדק, שוויון וכבוד האדם.

יעדי התכנית

תכנית "תקנה" מיועדת לאפשר למשפטנים, ובכללם עו"ד, שופטים, יועצים משפטיים וכו', להתמקד בתחום זכויות האדם במסגרת לימודי תואר שני במשפטים (LL.M). התמקדות זו מיועדת לחזק את האינטרס הציבורי שבקידום צדק, שוויון וזכויות אדם בכלים משפטיים, לקדם את יכולתם של רשויות המדינה, ארגונים לשינוי חברתי, ארגוני זכויות אדם, ופרקטיקה פרטית מחויבת לערכים אלה להשיג את יעדיהם, וליצור סביבת לימודים מפרה במסגרתה קידום מטרות אישיות נחווה כעולה בקנה אחד עם מעורבות ומחויבות לרווחת הזולת והכלל.

שיח זכויות האדם הוא רב פנים: יש לו היבטים תאורטיים ופרקטיים, לאומיים ובין-לאומיים, נורמטיביים ומוסדיים. הכרות עם מניפת ההיבטים הללו היא יעד מרכזי של התכנית. על מנת להגשימו באופן המיטבי, סגל ההוראה של הקורס כולל בנוסף לאנשי ונשות אקדמיה מובהקים, גם פרקליטים ויועצים משפטיים מומחים בתחום זכויות האדם.

הכרות עם מגוון ההיבטים המצוין לעיל חיונית לחשיבה במונחי זכויות אדם במסגרת הפרקטיקה המשפטית בתחומים רבים. אלה כוללים כמובן את ארגוני זכויות האדם, אך גם פעילות משפטית  בשוק הפרטי ובמגזר הציבורי. יעד מרכזי של התכנית הוא יצירת כר פורה לחשיבה במונחי זכויות אדם ולפעילות מקצועית לאורה למשפטנים מכל תחומי עולם המשפט.