לקריאה נוספת

אירוע הענקת פרס הלפרין לשנת 2017

פרס מישל הלפרין הוא פרס שמטרתו עידוד כתיבה מקורית העוסקת בזכויות אדם ועריכת דין חברתית מתמקדת, כאמור, במי שעמלים בעבודת היום יום שלהם בקידום זכויות. הזוכים בפרס הראשי ע"ש מישל הלפרין הם ד"ר מיטל סגל-רייך וד"ר מיכאל (מיקי) שינדלר, על מאמרם "אפקט הפרפר: מפרקטיקה של אפוטרופסות בזיקנה אל קבלת החלטות נתמכת באמצעות עריכת דין לשינוי חברתי".

ביום שישי ה-21 בינואר 2018 התכנסנו להעניק את פרס הלפרין לשנת 2017. במעמד כבוד הנשיאה (בדימוס) השופטת דורית ביניש, חברי ועדת הפרס, פרופ' ארנה בן-נפתלי, פרופ' יובל שני, פרופ' נטע זיו ועו"ד דן יקיר, עמיתים מהקהילה המשפטית, הזוכים ומשפחותיהם, ניתן הפרס למאמר הזוכה.

הפרס ע"ש עו"ד מישל הלפרין ז"ל מוענק השנה לשני הכותבים ד"ר מיטל סגל רייך וד"ר מיכאל (מיקי) שינדלר על מאמרם: "אפקט הפרפר: מפרקטיקה של אפוטרופסות בזיקנה אל קבלת החלטות נתמכת באמצעות עריכת דין לשינוי חברתי". כמו כן מוענק השנה "פרס עידוד הכתיבה" לעו"ד יעל כהן רימר על מאמרה: "חזקת ההכנסה הרעיונית מנכס מול מציאות החיים של נשים בחברה הבדואית – זרקור לפער שבין מציאות החיים לחוק".

כותבים אלו מייצגים במעשיהם ובכתיבתם את רוחו של הפרס, המוענק השנה לראשונה.

לנימוקי הפרס ע"ש עו"ד מישל הלפרין : זוכי פרס הלפרין נימוקי הפרס

לקריאה של המאמר הזוכה:  מאמר מעשי משפט.

לקריאה של המאמר הזוכה בפרס "עידוד הכתיבה": הכנסה רעיונית מנכס בחברה הבדואית – דוגמא לפער בין חקיקה למציאות

תמונות מהאירוע :