לקריאה נוספת

השקת כרך ג' של פורום "הכנסת אורחים" – "אם תרצו, מה תרצו"

פורום "הכנסת אורחים" של כתב העת "המשפט" ברשת: זכויות אדם השיק באירוע שנערך ביום 22 במאי 2015 את כרך ג'. במרכז הכרך מופיעים שני טקטים מארחים. שניהם לקוחים מההליך המשפטי שבמסגרתו תבעו אנשי ארגון "אם תרצו" את מי שעמדו מאחורי קבוצת הפייסבוק "אם תרצו תנועה פשיסטית – אז יש" בתביעת SLAPP, משום שהאחרונים השוו את פעולות הראשונים לפעולות פשיסטיות. הטקסט המארח בנוי משני טקסטים משפטיים: חוות דעת מומחה שכתב פרופ' זאב שטרנהל באשר לשאלה אם יש בתנועת "אם תרצו – ציונות או לחדול" סממנים של תנועה פשיסטית, ותמליל החקירה הנגדית שחקר עו"ד נדב העצני את פרופ' שטרנהל. טקסטים אורחים נכתבו ע"י פרופ' מרדכי (מוטה) קרמניצר, ד"ר אורית קמיר וד"ר יעל ברדה.

לקראת הכנס, ביימה פרופ' אופירה הניג את החקירה הנגדית, לקטע שזכה לכותרת "אם תרצו אין זה תיאטרון: 'מה בסך הכל הוא עשה, ג'ק טייטל?". בתפקיד פרופ' שטרנהל, השתתף השחקן יואב הייט. בתפקיד עו"ד נדב העצני, השחקן יורם יוספסברג. ובתפקיד השופט רפאל יעקובי, השחקן יוסי צברי.

תמונות מהאירוע