לקריאה נוספת

השקת כרך ד' של פורום "הכנסת אורחים" – "נאסף אל עצמו"

פורום "הכנסת אורחים" של כתב העת "המשפט" ברשת: זכויות אדם השיק באירוע שנערך ביום 22 במאי 2015 את כרך ד'. כרך זה הוא פרי שתוף פעולה בין הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, מרכז מינרבה לחקר סוף החיים ומרכז ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל-אביב.

הטקסט המארח הוא המחזה "לילה שלושה כלבים" שכתבה אופירה הניג. הטקסט, הפותח במלים: "אבא ביקש שאביים את מותו", מזמין דיון בשאלות הנוגעות לעצם האפשרות לביים את המוות, לייצג אותו ולשלוט עליו (למשל, בדרך של המתת חסד מזה והזנה בכפייה מזה), כמו גם לתפקיד האמנות ולתפקיד המחאה. להזמנה זו נענו חמישה טקסטים מתארחים שנכתבו ע"י פרופ' שמעון לוי (תיאטרון), פרופ' חיים חזן (אנתרופולוגיה), פרופ' שי לביא (משפטים), ד"ר איתמר מן (משפטים) וד"ר מיכל בן-נפתלי (ספרות).

תמונות מהאירוע