לקריאה נוספת

כנס הקשת הספר "Transparancy and International Law"

ב-7 לנובמבר 2013, הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא ומכון מקס פלנק אירחו את השקת הספר "Transparency and International Law" באירוע במסלול האקדמי המכללה למינהל

זיכרונות מצולמים ומוסרטים מאירוע השקת הספר "שקיפות במשפט הבין-לאומי" בחסות מכון מקס פלנק למשפט ציבורי השוואתי ומשפט בין-לאומי פומבי, היידלברג, גרמניה; הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא; ובית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למנהל.

דוברים: השופטת פרופ' דפנה ברק-ארז, בית המשפט העליון בישראל; פרופ' אנדרה ביאנקי, המכון ללימודים מתקדמים במשפט בין-לאומי, ג'נבה; ופרופ' אן פיטרס, מנהלת מכון מקס פלנק.

מנחה: פרופ' ארנה בן-נפתלי, הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא.