מה הוא החזון של מוש"א?

"מוש"א – משפט ושפות אחרות" מבקשת ליצור, במסגרת תוכנית ללימודי מוסמך (ללא תיזה) במשפטים, תנאי אפשרות לבניית שפה משותפת – ערכית ומוסדית – חדשה לחברה הישראלית. תנאי אפשרות אלה כוללים:

(א) לימוד עומק של ההיבטים המהותיים והמוסדיים (תוך התמקדות במערכת השלטון והמשפט) של משבר הליברליזם, על בסיס לימוד זה, יצירה של מילון מושגי חדש של ערכי היסוד ושל המוסדות האמורים להבטיח את קבלתם והטמעתם.

(ב) יצירת קהילה לומדת שחבריה וחברותיה משקפים ככל האפשר את ריבוי פניה של החברה הישראלית, והם בעלי יכולות לימוד עומק וחשיבה יצירתית, הכרה בנחיצות של חיים משותפים ורצון להשתתף בבנייתם, ופוטנציאל להוות סוכני שינוי בקבוצת ההשתייכות של כ"א מהן/ם. קהילה לומדת אינה מורכבת רק מיחידים/ות הלומדים באופן עצמאי מהמרצה; הם והמרצים לומדים בצוותא ואלה מאלה. על מנת שלימוד זה יהיה אפשרי בכלל, ושעה שמדובר בסוגיות רגישות במיוחד מזווית הראייה של כ"א מהמשתתפים/ות, עמיתי ועמיתות "מוש"א" יהנו ממרחבי לימוד – פיזיים וסימבוליים – שהם גם מכניסי אורחים, גם בטוחים וגם מתנהלים ע"פ כללי שיח מוסכמים. באופן זה הקהילה הלומדת היא גם קהילה פרפורמטיבית: היא מייצרת במרחב הלימוד את המציאות אותה היא מבקשת לייצר בעולם.

שיתוף פעולה, היקף הלימודים והתכנים

מוש"א היא פרי של שיתוף פעולה בין הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס במסלול האקדמי המכללה למנהל לבין מכון ון ליר בירושלים.

היקף תוכנית לימודים לתואר שני במשפטים עומד על 36 נ"ז (ש"ס). התואר ניתן ע"י בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס במכללה למנהל.

הלימודים יתקיימו יומיים בשבוע (ימי ג' אחה"צ וימי ו' בבוקר. סמסטר קיץ יתקיים בחו"ל במהלך שבועיים מרוכזים).

מבחינת תכנים, שני נדבכיה של מוש"א מחייבים, כאמור בחזונה, (א) לימוד עומק של ההיבטים המהותיים והמוסדיים (תוך התמקדות במערכת השלטון והמשפט) של משבר הליברליזם. לימוד זה יהווה תשתית לנדבך (ב) יצירה של מילון מושגי חדש של ערכי היסוד והמוסדות האמורים להבטיח את קבלתם והטמעתם, ושל הנרטיב שמאפשר להאמין ביכולת לחיות יחדיו. לשון אחר, התוכנית תבקש להעמיד לדיון את השאלות "איפה אנחנו?", "מה אנחנו יודעים?", "איך נחיה?" (מה אנחנו רוצים ויכולים לעשות) ו"במה אנחנו מאמינים"? (נרטיבים).

תכנית הלימודים כוללת (כפוף לשינויים):

  • סמינר ליבה שנתי– דור דור ודורשיו: על משבר הדמוקרטיה הליברלית ועקרון שלטון החוק

סמינר מורכב מ 5 מודולות: (א) ליברליזם – תיאוריה פוליטית ומשפטית; (ב) ביקורת הליברליזם; (ג) פופוליזם ומשבר הליברליזם – בעולם ובישראל; (ד)  אתגרי הליברליזם הישראלי; (ה)  על שלטון חוק ודמוקרטיה לאור ביקורת הליברליזם

  • קולוקוויום מחקרי – המשפט בצמתי מחלוקות ערכיות

הקולקוויום ויהיה בנוי משני נדבכים: בנדבך הראשון, ייחשפו הסטודנטים/ות לשלל סוגיות בהן המערכות המשפטיות נדרשות להכריע בסוגיות המצויות במחלוקת ערכית, יילמדו כיצד הוכרעה הסוגיה ויעמידו את ההכרעה לביקורת. נדבך זה יילמד ע"י אנשי ונשות אקדמיה לפי תחומי התמחותם. בנדבך השני, שיילמד במתכונת PBL (Problem based learning) תבחרנה 2 סוגיות הנמצאות במחלוקת כזו, ולגביהן הסטודנטים/ות יציעו פתרון ראוי בעיניהם ומוסכם עליהן. הפתרון יצטרך לכלול "כללי משחק"/ תנאי איפשור שעליהם תהיה בנויה ההכרעה. נדבך זה יונחה בהשתתפות עו"ד מן הפרקטיקה המשפטית, שזהותןם תיקבע בהתאם לסוגיות שתיבחרנה.

  • קורסים: (א) משפט ותרבות; (ב) חילוניות ודת; (ג) מרחב ומשפט; (ד) עובדות ונרטיבים: אמת, בדיה ומשפט; (ה) "ספרות מופת" (מה הן אמות המידה ל"קאנון" וכיצד הן נקבעות).
  • סמינר קיץ מרוכז בחו"ל (באנגלית)