קבוצת מחקר "מגני זכויות אדם"

קבוצת המחקר בנושא "מגני זכויות אדם" עסקה בשנים 2012-2014 במעמדם המשפטי המתהווה של מגני זכויות האדם. הקבוצה מנתה שבעה סטודנטים מצטיינים בשנים ב'-ד' מבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למינהל, שעברו הליך קבלה מורכב.

הקבוצה לוותה על ידי פרופ' ארנה בן-נפתלי ועו"ד מיכאל ספרד, ומטרתה הייתה לבחון לבחון את המעמד המשפטי המתהווה של מגני זכויות האדם בישראל ובכלל, וזאת לאור ההצהרה הנוגעת לצורך לחזק את מעמדם של מגני זכויות האדם. המחקר בחן את ההגנה לה זוכים מגני זכויות אדם בישראל וישווה את אותה ההגנה לנהוג בעולם המערבי, ולמדינות שונות.

המחקר כלל ראיונות שונים עם אנשי החברה האזרחית וכן מחקר בנוגע להשפעות שונות על סביבת העבודה של מגני זכויות אדם בישראל, והוא היווה כר לקידום המעמד בישראל ובמיוחד לקידום הדיפת הפגיעה ביכולתם של פעילים להגן על זכויות אדם בישראל.

הסטודנטים שלקחו חלק בקבוצת המחקר בשנים 2013-2012 החן סתיו לוי, הילה זילברליכט, ליאב פלשקר, עדי מרום, מוריה שלומות, אוריאן ויצמן, אור סדן, מיכל זיו ואיריס קוגן.

תמונה של עדי מרום
עדי מרום
עדי מרום
תמונה של אוריאן ויצמן
אוריאן ויצמן
אוריאן ויצמן
 תמונה של הילה זילברליכט
הילה זילברליכט
הילה זילברליכט
תמונה של ליאב פלשקר
ליאב פלשקר
ליאב פלשקר
 תמונה של מוריה שלומות
מוריה שלומות
מוריה שלומות
תמונה של אור סדן
אור סדן
אור סדן