קבוצות מחקר "ריבונות נזילה"

המילה "שלום" אינה מילה גסה. העדרו אינו גזרה משמים. השלום הוא תנאי למימוש מרבית זכויות האדם. מנקודת מוצא זו קבוצת המחקר מבקשת לייצר עבור שיח השלום בסיס מחקרי לסדר יום חדש.

השאלות המשפטיות שיעמדו במוקד המחקר נוגעות לשינויים בתפיסת מושג ה"ריבונות". לאורם, ניתן יהיה לתמוך בפתרונות יצירתיים לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

בקבוצת המחקר שפעלה בשנים 2014-2013 היו חברים שישה סטודנטים מעולים מביה"ס למשפטים ע"ש חיים שטריקס: יסמין אבו-סיף, לירן בן-שושן, שרי חדד, מוניר ברהום, אלה שחם ואלעד שרעבי.

את הקבוצה הנחו פרופ' ארנה בן-נפתלי, פרופ' אורן יפתחאל ומר מירון רפפורט.

תמונה של אלה שחם
אלה שחם
אלה שחם
 תמונה של אלעד שרעבי
אלעד שרעבי
אלעד שרעבי
תמונה של יסמין אבו סיף
יסמין אבו סיף
יסמין אבו סיף
תמונה של מוניר ברהום
מוניר ברהום
מוניר ברהום
תמונה של שרי חדד
שרי חדד
שרי חדד